• For Beauty Professionals
  • Order before 12h00, delivered the next day
  • Secure payment

28 februar 2023 in People of ProNails

5 min reading time

New Distributor ProNails Norway

Vi har gleden av å presentere vår nye samarbeidspartner i Norge fra 01.mars 2023

Alce AS er et familieselskap som drives av Daniela og John, og er nå den offisielle distributøren av ProNails produkter i Norge. De har et genuint ønske om å ivareta og veilede våre kunder samtidig som de vil sørge for at din salong har til enhver tid alle varer den trenger. 

Målet er at du skal yte best mulig service til dine kunder, ved hjelp av kvalitetssikre produkter og en trygg leverandør du kan stole på.

Daniela har over 13-års erfaring med ProNails. Både som tekniker, salongeier, kursleder og regional distributør. Daniela er en blid og positiv person som bringer med seg mye erfaring og kompetanse. 

John har bakgrunn i salg og bedriftsledelse, han har representert flere av de store telco aktørene i Norge og skal med dette bidra til å styrke ProNails i Norge. John streber med å få det beste ut av partene gjennom struktur, samarbeid og åpen dialog.

Et engasjert og balansert team som ønskerå utvikle deg som kunstner og bedrift.

Kom gjerne med ønsker og tilbakemeldinger, de tåler ris og ros.

Kontakt oss
e-post: bestilling@alce.no
mob: 944 40 330

 

We are pleased to present our new partner in Norway from 01 March 2023!

Alce AS is a family company run by Daniela and John, and is now the official distributor of ProNails' products in Norway. They have a genuine desire to look after and guide our customers while at the same time ensuring that your salon has all the goods it needs at any given time.

Their purpose is for you to provide the best possible service to your customers, using quality-assured products and a reliable supplier you can trust.

Daniela has over 13 years experience with ProNails. Both as a technician, salon owner, course leader and regional distributor. Daniela is a positive and energetic person who brings with her a lot of experience and expertise.

John has a background in sales and business management, he has represented several of the major telco companies in Norway and will thereby contribute to strengthening ProNails position in Norway. John's main goal is to get the best out of the partnership through a good structure, collaboration and open dialogue.

A committed and balanced duo that wants to develop you both as an artist and a professional .

Please do not hesitate to take contact, they'd love to hear from you!

Contact us
e-mail: bestilling@alce.no
Phone: 944 40 330

Innkjøringsperiode

Vi venter på vår første ordre fra hovedlageret i Belgia, og beregner noe forsinkelse med alle ordre i mars. I overgangsperioden vil alle bestillinger bli sendt i posten, med faktura. Mulighet for å betale online kommer snart. Vi tar også kontakt med alle kunder for en hyggelig prat, høre deres behov og bli kjent med dere. Ikke nøl å ta kontakt om du lurer på noe.

Run-in period

We are waiting for our first order from the main warehouse in Belgium and expect some delay with all orders in March. During the transition period, all orders will be sent by post, with an invoice. Option to pay online coming soon. We also contact all customers for a pleasant chat, hear their needs and get to know you. Do not hesitate to get in touch if you have any questions.

Tags

  • People
To Top
Cookies

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site.